thaibinhduong@pic.edu.vn

CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022-2023

08/09/2022

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho học sinh, trường Phổ thông Thái Bình Dương đã tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền An toàn giao thông cho học sinh Tiểu học năm học 2022-2023”. 

Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục kiến thức sâu rộng về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông góp phần giảm thiểu vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, đặc biệt là học sinh Tiểu học.

Xây dựng cho học sinh thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, không vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện.

---------------------------------------------------------------------