thaibinhduong@pic.edu.vn

THƯ NGỎ TỪ BAN GIÁM ĐỐC

 

Kính gửi quý phụ huynh!

Trường Phổ thông Thái Bình Dương (PIC) được thành lập từ năm 2007 với mong muốn tạo cơ hội cho học sinh thành phố Cần Thơ và trong khu vực được học tập, rèn luyện hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập. Đây cũng là ngôi trường phổ thông đầu tiên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa giáo viên người bản xứ vào giảng dạy chương trình tiếng Anh.

Sau 13 năm xây dựng và phát triển, Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã khẳng định được chất lượng giáo dục của nhà trường với 10 năm liên tiếp 100% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT; nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã thành nhân và đang thành công trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. 

Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập ngày nay, Trường Phổ thông Thái Bình Dương tiếp tục phấn đấu để chinh phục ngày càng nhiều hơn nữa những cơ hội, thách thức của giáo dục hiện đại. Với sứ mệnh của mình, chúng tôi luôn kiên trì bằng niềm tin, nhiệt huyết và tình yêu thương để xây dựng nên những thế hệ học sinh chủ động, tự tin, hội nhập.

SỨ MỆNH

Vì sự phát triển bền vững của học sinh – “Thành nhân trước khi thành công”.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, PIC trở thành một hệ thống giáo dục chất lượng dẫn đầu khu vực, với nguồn nhân lực tinh nhuệ, sáng tạo, chăm chút, kiên trì trên nền tảng công nghệ giáo dục tiên tiến.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tâm: Tinh thần thượng tôn pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Tín: Quyết tâm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục để đem đến sự phát triển toàn diện của người học.

Chính: Xây dựng một tập thể thống nhất từ mục tiêu, khẩu hiệu, cho đến kết quả.

Thiện: Chuẩn mực, lịch lãm, thân thiện trong giao tiếp và ứng xử.

SLOGAN

Trường Phổ thông Thái Bình Dương – nơi người học được tôn trọng và phát triển.

Dear parents!

Pacific College (PIC) was established in 2007 with the desire to bring opportunities to students in Can Tho city and in the region to learn and practice towards the comprehensive development of quality and the ability to respond to requirements in terms of innovation and integration. This is also the first school in the Mekong Delta employing native teachers’ in English programs.

On the path of 13-year development, Pacific College has affirmed the school’s education quality with 10 consecutive years achieving 100% of 12th graders passing the final exam of high school; many generations of students become mature and have been successful in different aspects, making many positive contributions to the community and society.

Nowadays, in the context of innovation and integration, Pacific College continues to strive to conquer more opportunities and challenges of the modern education system. With our mission, we always persevere with faith, enthusiasm, and the love to build generations of students who are active, confident, and integrated.

Mission

For the sustainable development of students – “Firstly be a Man, then be Successful”.

Vision

By 2030, PIC will become a leading quality education system in the region, with elite, creative, attentive, and persistent human resources based on advanced educational technology.

Core values

Mindset: the spirit of upholding the law and professional ethical standards.

Prestige: Determined to improve and enhance the quality of education to bring the comprehensive development to learners.

Probity: Building a unified team from goals, slogans, and results.

Compassion: Polite, friendly in communication and behavior.

Slogan

Pacific College  – where learners are respected and developed.

Director – Nguyen Thanh Thong