thaibinhduong@pic.edu.vn

HỌC PHÍ

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2024 - 2025

17/06/2024

Thông tin chi tiết về học phí, Phụ huynh có thể bấm vào các đường link bên dưới:

- BIỂU PHÍ CẤP TIỂU HỌC: https://www.pic.edu.vn/thong-bao-53-bieu-phi-cap-tieu-hoc-nam-hoc-2024--2025.html

- BIỂU PHÍ CẤP THCS: https://www.pic.edu.vn/thong-bao-51-bieu-phi-cap-thcs-nam-hoc-2024--2025.html

- BIỂU PHÍ CẤP THPT CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG TIÊN TIẾN: https://www.pic.edu.vn/thong-bao-52-bieu-phi-cap-thpt-nam-hoc-2024--2025.html

- BIỂU PHÍ CẤP THPT CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG TIÊU CHUẨN: https://www.pic.edu.vn/thong-bao-54-bieu-phi-cap-thpt-chuong-trinh-pho-thong-tieu-chuan-nh-20242025.html