thaibinhduong@pic.edu.vn

DỰ ÁN HỌC TẬP TRIỂN LÃM CÁC VÙNG KINH TẾ VIỆT NAM MÔN ĐỊA LÝ

16/11/2022

HỌC ĐỊA LÝ THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO?

Để trả lời câu hỏi trên hãy cùng nhau đến với “Dự án học tập triển lãm các vùng kinh tế Việt Nam môn Địa lý” do các PICers khối 12 thực hiện để xem PICers tại PIC học tập Địa lý như thế nào nhé!

Đây là mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh tìm tòi, hiện thực hóa kiến thức của các vùng kinh tế Việt Nam thông qua các mô hình học tập, thể hiện:

- Đặc điểm về vị trí

- Đặc điểm tự nhiên

- Kinh tế - xã hội

- Nét đặc trưng của từng vùng

Phương pháp học tập giúp học sinh nâng cao năng lực giao tiếp, hợp tác, tự học, tính thẩm mỹ,…Đặc biệt giúp học sinh nhận thức thế giới quan theo quan điểm không gian, giải thích được các vấn đề địa lý hiệu quả.

---------------------