thaibinhduong@pic.edu.vn

5 lý do Trường Phổ Thông Thái Bình Dương

28/08/2021

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THÁI BÌNH DƯƠNG CÓ 11 NĂM LIÊN TIẾP 100% HỌC SINH ĐẬU TỐT NGHIỆP THPT

1. Học sinh được xác định năng lực học tập từ những năm đầu THPT để xây dựng lộ trình học tập cụ thể.

2. Trường áp dụng phương pháp giảng dạy STEM hiện đại, không tạo áp lực giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả.

3. Phương pháp hai giáo viên/lớp giúp tăng sự tập trung của học sinh.

4. Chương trình bồi dưỡng, phụ đạo theo năng lực cho học sinh trong suốt quá trình học tập.

5. Thường xuyên phối hợp, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh để cùng đưa ra giải pháp.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Design by beeit.vn