thaibinhduong@pic.edu.vn

VÒNG OFFLINE HỘI THI "HÙNG BIỆN TIẾNG ANH" CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022-2023

01/03/2023

Được sự thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, trường Phổ thông Thái Bình Dương đăng cai tổ chức hội thi “Hùng biện tiếng Anh” cấp thành phố và “Ngày hội đổi mới sáng tạo STEAM-ROBOTICS” lần thứ VI năm học 2022 - 2023.
Hội thi sẽ được diễn ra trong hai ngày 22 và 23/10/2022. Đây là cơ hội cho các em học sinh THCS, THPT trên địa bàn thành phố Cần Thơ được tham gia cọ xát và khẳng định năng lực tiếng Anh để góp phần nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh tại thành phố. Quan trọng nhất, các em học sinh sẽ được trau dồi và học hỏi những kinh nghiệm về việc tự học và ứng dụng tiếng Anh trong thực tế.
Bên cạnh các phần tranh tài tiếng Anh sôi nổi, Trường Phổ thông Thái Bình Dương cũng đẩy mạnh hoạt động giới thiệu những sản phẩm STEM, các sản phẩm ứng dụng KHKT của các đơn vị dự thi thông qua phần trưng bày tại gian hàng Đổi mới sáng tạo STEAM - ROBOTICS. Hứa hẹn đây sẽ là một ngày hội đầy bổ ích và lý thú cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ!

XEM THÊM:

- Hướng dẫn các phần thi hùng biện tiếng Anh cấp THCS - năm học 2022-2023 tại link: https://www.pic.edu.vn/tin-tuc-133-huong-dan-cac-phan-thi-hung-bien-tieng-anh-cap-thcs-%E2%80%93-nam-hoc-2022--2023.html

- Hướng dẫn các phần thi hùng biện tiếng Anh cấp THPT - năm học 2022-2023 tại link: https://www.pic.edu.vn/tin-tuc-132-huong-dan-cac-phan-thi-hung-bien-tieng-anh-cap-thpt-%E2%80%93-nam-hoc-2022--2023.html

- Chương trình khai mạc "Ngày hội đổi mới sáng tạo" và hội thi "Hùng biện tiếng Anh" cấp thành phố năm học 2022-2023 tại link: https://www.pic.edu.vn/tin-tuc-134-chuong-trinh-khai-mac-ngay-hoi-doi-moi-sang-tao-va-cuoc-thi-hung-bien-tieng-anh-cap-thanh-pho-nam-hoc-20222023.html

- Khung chương trình phần thi "Tự giới thiệu": https://www.pic.edu.vn/tin-tuc-136-khung-chuong-trinh-phan-thi-tu-gioi-thieu.html

- Khung chương trình phần thi "Hùng biện":  https://www.pic.edu.vn/tin-tuc-135-khung-chuong-trinh-phan-thi-hung-bien-tieng-anh.html

---------------------------------------------
With the agreement of the Department of Education and Training of Can Tho City, the Pacific College hosted the 6th City-level “English Speaking Contest” and "STEAM Innovation Festival" academic year 2022 - 2023.
The contest will be held on October 22nd and 23rd, 2022. This is an opportunity for junior high school and high school students in Can Tho City to participate in rubbing and affirming their English ability to contribute to improving English ability for students in the city. Specially, students will be cultivating and learning experiences in self-study and using English.
Besides the exciting English competitions, Pacific College also promoted the introduction of STEAM products, science and technology application products of the participating units through the display of the competition units at STEAM Innovation Festival. This will be a useful and exciting festival for students across Can Tho City!

READ MORE:

- Instructions for the English speaking contests for junior high school - the school year 2022-2023 at the link: https://www.pic.edu.vn/tin-tuc-133-huong-dan-cac-phan-thi-hung-bien-tieng-anh-cap-thcs-%E2%80%93-nam-hoc-2022--2023.html

- Instructions for the English speaking contests for high school - the school year 2022-2023 at the link: https://www.pic.edu.vn/tin-tuc-132-huong-dan-cac-phan-thi-hung-bien-tieng-anh-cap-thpt-%E2%80%93-nam-hoc-2022--2023.html

- Opening program of innovation festival and city-level English speaking contest, school year 2022 – 2023 at the link: https://www.pic.edu.vn/tin-tuc-134-chuong-trinh-khai-mac-ngay-hoi-doi-moi-sang-tao-va-cuoc-thi-hung-bien-tieng-anh-cap-thanh-pho-nam-hoc-20222023.html

- Timeline of the"Self - introduction" contest at link: https://www.pic.edu.vn/tin-tuc-136-khung-chuong-trinh-phan-thi-tu-gioi-thieu.html

- Timeline of the "Rhetoric" contest at link: https://www.pic.edu.vn/tin-tuc-135-khung-chuong-trinh-phan-thi-hung-bien-tieng-anh.html

---------------------------------------------------------------------