thaibinhduong@pic.edu.vn

CUỘC THI ẢNH TRỰC TUYẾN "TÔI VÀ LỚP"

06/08/2022

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI

Thời gian nhận ảnh dự thi: Từ 15/08 - 20/08/2022.

Thời gian bình chọn bài thi: Từ 22/08 - 27/08/2022

Công bố kết quả: Ngày 31/08/2022

Cách thức tham gia:

Giáo viên chủ nhiệm/quản nhiệm gửi từ 5 - 10 tấm ảnh vào email: http://duybt@pic.edu.vn

Yêu cầu:

+ Chất lượng ảnh: sắc nét, rõ đẹp

+ Hình thức: Có ít nhất 1 ảnh tập thể lớp

+ Bài viết kèm ảnh: 1 đoạn văn mô tả/giới thiệu về lớp của tôi

+ Tất cả các ảnh và bài viết đóng nén thành 1 file với tên: Lớp..._Cuộc thi ảnh Tôi và Lớp 2022

Hình ảnh dự thi sẽ được ban tổ chức đăng tải trên fanpage Hệ thống giáo dục Thái Bình Dương – Trường Phổ thông Thái Bình Dương

(http://www.facebook.com/PacificCollegePIC).

Cách thức tính điểm

Tính điểm thông qua hình thức like + tim + share + comment trên facebook (70%). Thang điểm thông qua hình thức online:

1 like = 1 điểm

1 tim = 2 điểm

1 share = 3 điểm

1 comment “Tôi và Lớp... quyết tâm đoạt giải” = 3 điểm

Điểm do Ban tổ chức quyết định dựa vào hình ảnh và bài viết cảm nhận (30%).

Ten tèn, Ban tổ chức rất nóng lòng để nhận được những bức ảnh dự thi từ PICers đây!!!

---------------------------------------------------------------------

Design by beeit.vn