thaibinhduong@pic.edu.vn

Ý TƯỞNG NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH CỦA HỌC SINH PIC VỚI MÔ HÌNH “ROBOT TƯỚI NƯỚC CHO CHẬU HOA”

Design by thichmedia