thaibinhduong@pic.edu.vn

Học sinh PIC giao lưu cùng sinh viên University of Seoul/Hàn Quốc